Thủ tục hành chính thuế ngày càng đơn giản, dễ thực hiện

Để cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2021 và Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ với mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Tổng cục Thuế đã thực hiênh công khai thủ tục hành chính để người dân biết và thực hiện. Việc công khai được thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức như: Đăng tải tại các trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, các cục thuế và các chi cục thuế. Các thủ tục hành chính được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia, công khai tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên website để người nộp thuế tra cứu.

Ông Cao Anh Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, Tổng cục Thuế đã triển khai về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và đã hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.

Trong quý IV/2021, Tổng cục Thuế tiếp tục rà soát để tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia, nâng số thủ tục hành chính thuế thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia lên 180 thủ tục.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, hiện số lượng thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến đến nay là 182/304 thủ tục đạt mức độ 3, 4. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang tiếp tục triển khai nâng cấp các thủ tục hành chính mức độ 2 lên mức độ 3, 4.

Tổng cục Thuế đã thực thi việc cắt giảm, đơn giản hóa và đưa vào Luật Quản lý thuế số 38 đối với 2 điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; công khai trên website của Tổng cục Thuế và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ký ban hành 2 nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 quyết định, trình Bộ Tài chính ban hành 12 thông tư theo thẩm quyền (đã hoàn thành 7 thông tư hướng dẫn chi tiết Luật Quản lý thuế) và đang tiếp tục tập trung triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý đặt ra.

Dịch vụ khai và nộp thuế điện tử với cá nhân đã được triển khai

Cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ngành Thuế cũng đã đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Về khai thuế điện tử, hiện hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Đến nay, đã có 840.809 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ trên 99%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là 13.278.719 hồ sơ.

Về nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại (đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế) và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, đồng thời thực hiện tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Đến nay, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 835.656 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ trên 99%.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 832.288 doanh nghiệp, đạt trên 98%. Từ 1/1/2021 đến nay, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua hơn 2,5 triệu giao dịch nộp thuế điện tử, với số tiền là trên 516.447 tỷ đồng và 34.733.362 USD.

Về hoàn thuế điện tử, hiện Tổng cục Thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh, thành phố. Tính từ ngày 1/1/2021 đến nay, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 7.906 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98,64%. Số hồ sơ tiếp nhận là 18.658 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,59%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 13.705 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 91.522 tỷ đồng.

Ngoài triển khai các dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử đối với doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cũng đã triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử dành cho cá nhân. Về khai thuế, nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà, hiện Tổng cục Thuế đã triển khai tại 63 cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc, đã có 451.324 tài khoản đăng ký, số tờ khai đã nhận từ ngày 1/1/2021 đến nay là 99.903 tờ khai.

Về triển khai dịch vụ hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy, Tổng cục Thuế đã làm việc, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ công an), Cục Đăng kiểm (Bộ Giao thông Vận Tải) triển khai thí điểm khai điện tử tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Từ ngày 1/1/2021 đến nay, tại Cục Thuế TP. Hà Nội, số lượng tờ khai điện tử chiếm 11,27% trên tổng số hồ sơ đã tiếp nhận; tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, số lượng tờ khai điện tử chiếm 9,17% trên tổng số hồ sơ.

Tổng cục Thuế đã kết nối với 7 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp điện tử lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua các kênh thanh toán internet banking, mobile banking là: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, VPBank, MBBank, TPBank.

Tính từ ngày 1/1/2021 đến nay, đã có 138.227 giao dịch nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức internet banking và mobile banking, chiếm 5,67% tổng số giao dịch lệ phí trước bạ ô tô, xe máy cả nước./. (TBTC)