LIÊN HỆ

 

Phòng Quản lý Xuất nhập Văn hóa phẩm – Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm Hà Nội

Điện thoại: 0439434510 Fax: 0439439009

Email: vnciem@vnciem.gov.vn