Giải quyết TTHC qua đường bưu điện được áp dụng từ 16-12

 

Việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ được áp dụng đại trà từ 16-12 tới, theo Quyết định số 45 của Thủ tướng ban hành hôm 19-10.

Theo Quyết định số 45 (về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích), tất cả tổ chức, cá nhân đều có thể thông qua dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện mọi thủ tục hành chính (gửi hồ sơ, nhận kết quả) với các cơ quan công quyền, chỉ trừ một số thủ tục hành chính pháp luật quy định không được ủy quyền.

Quyết định đưa ra quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính rất cụ thể, rõ ràng. Như các tổ chức, cá nhân sẽ gửi hồ sơ tại các điểm phục vụ bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của mình. Họ sẽ cùng với nhân viên bưu chính kiểm đếm, lập danh mục các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ. Nếu thấy tài liệu, văn bản còn thiếu so với quy định thì nhân viên bưu chính sẽ hướng dẫn bổ sung đầy đủ… mới lập Phiếu giao nhận hồ sơ rồi đóng gói, niêm phong và chuyển phát.

Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính phải bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ – cùng nhân viên bưu chính kiểm tra hồ sơ nhận được, bảo đảm phù hợp với danh mục, số lượng đã được xác định tại Phiếu giao nhận hồ sơ. Hai bên lập và cùng ký Biên bản tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến – đó là thời điểm xác định nộp hồ sơ hợp pháp, hợp lệ.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến, người tiếp nhận có trách nhiệm chuyển hồ sơ ngay trong ngày làm việc đến người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức đó để giải quyết… Và, khi giải quyết xong hồ sơ thì cơ quan, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính phải lập và ký ngay với nhân viên bưu chính Phiếu giao nhận kết quả để gửi trả hồ sơ, kết quả cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Và, theo phương thức này, tổ chức bưu chính có quyền nhận phí, lệ phí của tổ chức, cá nhân để chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính. Riêng đối với cước dịch vụ bưu chính thực hiện chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ tùy thuộc vào loại dịch vụ (phát chuyển nhanh hoặc bảo đảm) và tùy thuộc vào khoảng cách vùng miền…

Tất nhiên, nếu hồ sơ bị thiếu, thất lạc hoặc hư hỏng trong quá trình chuyển phát của tổ chức bưu chính (lỗi của tổ chức bưu chính) mà gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thì bưu chính phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. (SGGP)