Tăng mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực Hải quan

 

Nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Hải quan để tổ chức và thực thi có hiệu quả Luật Hải quan 2014, đồng thời thực hiện chương trình xây dựng pháp luật năm 2015 và khắc phục những hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 127/2013/NĐ-CP, ngày 26-5-2016 Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP. Nghị định này sửa đổi, bổ sung các quy định về hành vi và chế tài xử phạt đối với những vi phạm trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan, việc sửa đổi, bổ sung này nhằm bảo đảm cho các chế định pháp lý của Luật Hải quan được thực hiện có hiệu quả.

Xử phạt vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính về hải quan nói riêng là công cụ quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người khai hải quan; là một trong những cơ sở quan trọng trong thực hiện việc đánh giá, phân loại doanh nghiệp làm tiêu chí áp dụng các chế độ ưu đãi thủ tục hải quan, phân luồng hàng hoá khi thực hiện thủ tục hải quan, góp phần cải cách thủ tục hành chính về hải quan, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan.

Tổng cục Hải quan cho biết một số điểm mới của Nghị định 45/2016/NĐ-CP. Cụ thể, Nghị định sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả (Điều 4) như sau: Quy định cụ thể các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả có thế được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính. Trong đó bao gồm: phạt cảnh cáo, phạt tiền, tịch thu tang vật vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đây là quy định không mới (đã dược quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính), tuy nhiên, việc bổ sung này giúp cho việc áp dụng được thuận lợi, tránh tra cứu nhiều văn bản và phù hợp với yêu cầu của Điều 2 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013.

Bên cạnh đó, phần hành vi vi phạm và chế tài xử phạt Nghị định vẫn giữ nguyên bố cục và nội dung như Nghị dịnh số 127/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên có bổ sung quy định xử phạt đối với kho, bãi, cảng… Nghị định sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm hành chính, tăng mức phạt tiền đối với hầu hết các hành vi vi phạm để tăng hiệu quả răn đe, phòng ngừa; sửa đổi một số định danh hành vi vi phạm và loại bỏ một số hành vi không còn phủ hợp với quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đáng chú ý, mức phạt bằng 10% số thuế thiếu hoặc số thuế được miễn, giảm, không thu thuế, được hoàn thuế cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế áp dụng đối với hành vi không khai hoặc khai sai về tên hàng hóa, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, mã hàng hóa, thuế suất, mức thuế, xuất xứ hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan nhưng người nộp thuế đã tự phát hiện và khai bổ sung sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ và trước thời điểm thông quan hàng hóa.

Mức phạt bằng 20% số thuế thiếu hoặc số thuế được miễn, giảm, không thu cao hơn so với quy định của pháp luật đối với việc quản lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm gia công, sản phẩm xuất khẩu, chế xuất dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho thiếu so với chứng từ, sổ sách kế toán, hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không thuộc các trường hợp gian lận, trốn thuế.

Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm. (HQ)