Đo lường sự hài lòng của người dân đối với một số dịch vụ công

 

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Dịch vụ y tế công; Dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội năm 2023.

Theo đó, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng, cá nhân, người đại diện tổ chức trực tiếp thực hiện giao dịch và đã nhận kết quả tại các cơ quan, đơn vị được khảo sát từ ngày 1-1-2023 đến thời điểm khảo sát. Đối với dịch vụ y tế công; giáo dục công, người dân đã trực tiếp trải nghiệm, sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục từ ngày 1-1-2023 đến thời điểm khảo sát.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khảo sát tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh đặt trên các quận, huyện, thị xã của thành phố. Cấp phép xây dựng (kể cả cấp phép xây dựng có thời hạn), khảo sát thực hiện tại bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố. Dịch vụ giáo dục công, khảo sát tại các cơ sở giáo dục công lập của thành phố. Dịch y tế công, khảo sát tại các cơ sở y tế công lập của thành phố.

Có 2 hình thức khảo sát, gồm: Khảo sát trực tuyến và khảo sát trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của các đơn vị và khảo sát trực tiếp tại các cơ sở y tế công, giáo dục công của thành phố. Trong đó, khảo sát trực tiếp tại bộ phận “một cửa” trên cơ sở mẫu phiếu và cỡ mẫu đã được xác định, điều tra viên của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội tiến hành điều tra, khảo sát trực tiếp cá nhân, người đại diện tổ chức sau khi hoàn thành giao dịch, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”.

Khảo sát tại các cơ sở y tế công, giáo dục công trên cơ sở mẫu phiếu, cỡ mẫu và địa điểm đã được xác định, các điều tra viên tiến hành điều tra, khảo sát trực tiếp người dân bằng phiếu hỏi thông qua trải nghiệm, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở y tế công, giáo dục công của thành phố; đề nghị các đơn vị được khảo sát phối hợp, tạo điều kiện cho các điều tra viên trong thời gian tiến hành khảo sát.

Đối với khảo sát trực tuyến, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phát triển “Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân” (tại địa chỉ: https://form.gov.vn do Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ quản) triển khai khảo sát trực tuyến bằng phiếu hỏi đối với người dân đã trải nghiệm, sử dụng và cảm nhận về chất lượng cung ứng dịch vụ công của đơn vị được khảo sát.