Nhiều vướng mắc trong cấp đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về kết quả triển khai mở rộng dịch vụ công nghệ thông tin mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ đã triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại 12 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nam, Lào Cai, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Quảng Nam, Quảng Ninh, Lạng Sơn.

Từ ngày 27-9-2021 đến 31-12-2021, trong số 12 sở giao thông vận tải triển khai dịch vụ, có 4 địa phương chưa có hồ sơ đăng ký thành công trên Cổng dịch vụ công quốc gia; có 8 địa phương đã tiếp nhận và trả 131 giấy phép lái xe đăng ký thành công.

Riêng thời gian từ ngày 1-1-2022 đến nay, chỉ có 20 giấy phép lái xe đăng ký và trả kết quả thành công trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo Tổng cục Đường bộ, sở dĩ chưa có hồ sơ đăng ký thành công hoặc số lượng hồ sơ đăng ký thành công thấp là do thiếu dữ liệu về giấy khám sức khỏe. Để có được giấy khám sức khỏe chứng thực điện tử phục vụ đổi giấy phép lái xe, công dân phải thực hiện 2 bước là thực hiện khám sức khỏe tại cơ sở y tế, tiếp đó đến UBND cấp xã thực hiện chứng thực điện tử, được trả kết quả trong thời gian 5 ngày làm việc và mất thêm phí chứng thực. Do phát sinh thêm thủ tục hành chính và chi phí nên số người sử dụng dịch vụ này còn hạn chế.

Bên cạnh đó, để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân phải thực hiện nhiều thao tác như truy cập, đăng ký tài khoản, nhận mã xác thực, sau đó mới đăng nhập vào tài khoản.

Do việc ứng dụng công nghệ thông tin của một số người còn hạn chế, nên phần lớn số hồ sơ đăng ký thành công phải có hướng dẫn và trợ giúp của công chức làm việc tại bộ phận một cửa thuộc sở giao thông vận tải.

Nhiều người không đăng ký được tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia do số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân khi đăng ký tài khoản không trùng với số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân khi đăng ký sử dụng điện thoại di động, khi đi khám sức khỏe, khi cấp giấy phép lái xe.

Từ những vướng mắc nêu trên, Tổng cục Đường bộ kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đề nghị với Bộ Y tế thực hiện kết nối dữ liệu khám sức khỏe với Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để các sở giao thông vận tải tra cứu.

Tổng cục Đường bộ cũng đề nghị Bộ Công an thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe bị tạm giữ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kiến nghị Văn phòng Chính phủ giảm thủ tục đăng ký và truy cập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên cơ sở sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ.