Vĩnh Phúc: Đột phá cải cách TTHC tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

 

Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc đạt tổng điểm 85,41/100 điểm, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố. Nổi bật nhất là chỉ số SIPAS (chỉ số hài lòng) đạt 9,04 điểm, tỷ lệ hài lòng 90,53%, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2019.

Rút ngắn tối thiểu thời gian giải quyết

Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm trọng tâm trong công tác quản lý, nên công tác cải cách hành chính được tỉnh quan tâm, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Do đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC) như: tăng cường kiểm soát, đôn đốc quá trình xử lý hồ sơ giải quyết TTHC. Rút ngắn tối thiểu 20-53% thời hạn giải quyết của hơn 800 TTHC có thời hạn giải quyết trên 10 ngày làm việc. Đồng thời thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính chậm.

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC của 16 sở, ban, ngành, 02 cơ quan Trung ương, 01 doanh nghiệp nhà nước. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, số hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn của Trung tâm đạt 99,49%…

Còn tại cấp huyện, Trung tâm phục vụ hành chính công được triển khai tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. TTHC được các cơ quan, đơn vị thường xuyên được cập nhật, đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết và công bố tại bộ phận một cửa, cổng thông tin điện tử của tỉnh và các phần mềm giải quyết TTHC.

 Đáng chú ý, cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai tại 136/136 xã, phường, thị trấn; 100% các đơn vị cấp huyện và các sở, ban, ngành của tỉnh. Hiện đại hóa nền hành chính cũng được tăng cường. Đã có 166 cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa. Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai được phần mềm ứng dụng bộ phận một cửa đồng bộ ở cả ba cấp, bảo đảm liên thông theo “chiều ngang”, “chiều dọc” khi thực hiện giải quyết TTHC.

Đặc biệt hơn, Vĩnh Phúc là tỉnh tiên phong của cả nước triển khai thành công ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC từ cách đây 3 năm. Đến nay, những kết quả mang lại đã đóng góp quan trọng vào mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, Chính phủ số của Việt Nam.

Qua 3 năm triển khai, hiện có gần 120.000 người theo dõi Cổng dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc trên Zalo, bằng 10% dân số toàn tỉnh. Hàng ngày, hệ thống tiếp nhận gần 100 lượt tin nhắn từ người dân đề nghị hệ thống chatbot trả lời tự động cung cấp thông tin.

Tối ưu quy trình giải quyết TTHC

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hướng tới mục tiêu “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp”, do đó, tại Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 UBND tỉnh đã đặt mục tiêu đến 2025 nâng cao hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước, tập trung nâng cao chất lượng giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết và tối ưu quy trình giải quyết TTHC.

Đồng thời, đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với mục tiêu thực hiện phi địa giới hành chính trên môi trường điện tử và đa dạng hoá phương thức tiếp nhận và giải quyết TTHC. Cụ thể, thực hiện hiệu quả việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với các TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh theo quy định. Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. Tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 30%, 20%, 15%. (DĐDN)