Hoàn thiện hạ tầng viễn thông, CNTT cũng tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền

 

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều thời điểm tỉnh đã cho phép phần lớn cán bộ làm việc tại nhà. Dù vậy, hoạt động quản lý, điều hành, xử lý công việc của các cơ quan không bị ngừng trệ. Chỉ cần có máy tính cá nhân nối mạng in-tơ-nét, cán bộ từ tỉnh đến xã giải quyết công việc như ở cơ quan. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lã Ðình Ðiền cho biết: “Năm 2020, tỉnh có khoảng ba triệu văn bản được ban hành trên môi trường mạng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong tỉnh đã đem lại sự tiện ích rất lớn trong công tác quản lý, điều hành như kịp thời, chính xác, tiện lợi và tiết kiệm cho tỉnh hơn 12 tỷ đồng tiền mua tem, phong bì thư”.

Việc hoàn thiện hạ tầng viễn thông, CNTT cũng tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền. Tỉnh đã lắp đặt hệ thống loa truyền thanh trên in-tơ-nét, đến nay có 120 đài truyền thanh cơ sở trên in-tơ-nét, với 866 điểm cụm dân cư thôn, bản được lắp đặt hệ thống. Ðơn vị quản trị, vận hành hệ thống truyền thanh cơ sở là cả ba cấp, từ tỉnh đến huyện và xã. Do đó, công tác tuyên truyền tại cơ sở được thực hiện liên thông cả ba cấp tùy thuộc vào khung giờ tuyên truyền. Chủ tịch UBND xã Thông Nguyên (huyện Hoàng Su Phì) Triệu Văn Khuân cho biết: “Nhờ hạ tầng CNTT phát triển, công tác tuyên truyền của xã có chuyển biến rõ nét, trong đó có hệ thống loa truyền thanh in-tơ-nét hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, trong công tác chỉ đạo, điều hành, đối với những công việc đột xuất cần triển khai ngay, bản thân tôi cũng chỉ đạo qua các nhóm trên mạng xã hội để trao đổi với các trưởng thôn và giữa trưởng thôn với người dân”.

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh cũng quan tâm triển khai hệ thống một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh Hà Giang hiện nay đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với khoảng 37,99% các thủ tục hành chính. Tỉnh cũng đã khai trương Cổng thông tin du lịch thông minh. Khách du lịch chỉ cần thiết bị cầm tay có kết nối in-tơ-nét là có thể nắm bắt tất cả các thông tin về du lịch Hà Giang như: Trải nghiệm kho vi-đê-ô về du lịch và các điểm đến; thụ hưởng các dịch vụ tư vấn thông tin du lịch theo địa lý dựa vào tính năng tự động xác định địa điểm qua định vị; tư vấn lịch trình, chỉ đường, gợi ý các địa điểm khách sạn, nhà hàng, các sự kiện nổi bật.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang Ðỗ Thái Hòa khẳng định: Ðẩy mạnh ứng dụng CNTT giúp hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh vùng cao thuận lợi hơn rất nhiều trong công tác quản lý, điều hành, triển khai công việc. Ðể một tỉnh nghèo, vùng cao khó khăn có sự chuyển biến trong ứng dụng CNTT thì yếu tố đầu tiên là nhận thức và sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu từ tỉnh, đến các ngành, các cấp./.