Hiệu quả thí điểm liên thông TTHC

 

Tỉnh Bình Dương đã triển khai một số mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả, được người dân, tổ chức đồng thuận, hài lòng và đánh giá cao. Có thể kể đến như mô hình thanh niên tình nguyện, hướng dẫn người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện các TTHC tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; triển khai đổi, trả giấy phép lái xe tại doanh nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh còn thực hiện có hiệu quả thí điểm liên thông TTHC cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp phiếu lý lịch tư pháp hay thí điểm tiếp nhận hồ sơ tại nhà, tại doanh nghiệp đối với một số TTHC thông qua dịch vụ Bưu chính công ích. Hay Đề án  thí điểm thành lập Hệ thống đường dây nóng 1022 để tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; thành lập Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương.

Ngoài những giải pháp về tổng thể CCHC, UBND tỉnh đã triển khai một số giải pháp trong lĩnh vực cải cách TTHC như tăng cường kiểm soát quá trình giải quyết TTHC; ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với thời hạn pháp luật quy định; mô hình hướng dẫn TTHC và điền các mẫu cho người già, người không biết chữ; mô hình đăng ký khai tử, đăng ký lại Giấy khai sinh tại nhà; thực hiện “4 tại chỗ” (tiếp nhận, chuyển xử lý, giải quyết hồ sơ và trả kết quả).

Ông Lý Văn Đẹp – Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá cụ thể những ưu điểm, những hạn chế trong CCHC của các cơ quan, đơn vị. Từ đó, để các cơ quan, đơn vị, địa phương có cơ sở đề ra các giải pháp, biện pháp phù hợp đẩy mạnh CCHC. Sở sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị sử dụng hiệu quả Chỉ số CCHC và thông qua Chỉ số để đưa ra những chỉ đạo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và địa phương./.