Hiện đại hóa hoạt động hành chính trở thành xu thế tất yếu

 

Hiện đại hóa hoạt độnghành chính trở thành xu thế tất yếu trong thời đại công nghệ số hiện nay, đồng thời là một trong những nền tảng quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tỉnh đã không ngừng đổi mới, triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong cung ứng dịch vụ hành chính công và đã đạt được những bước tiến vượt bậc. Toàn tỉnh có 18/18 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 09/09 đơn vị hành chính cấp huyện, 91/91 đơn vị hành chính cấp xã đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại với hệ thống các thiết bị phục vụ được đưa vào vận hành đồng bộ, giúp người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin, kết quả TTHC nhanh chóng, chính xác, mọi lúc, mọi nơi. Có thể kể đến như hệ thống bốc số tự động, bảng thông tin điện tử hiển thị kết quả giải quyết TTHC, thiết bị tra cứu (Kios) tình trạng hồ sơ, hệ thống camera giám sát, thiết bị lấy ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hệ thống cung cấp thông tin TTHC (Contact Center), tổng đài nhắn tin…

Đi vào vận hành từ năm 2015, đến nay, Trung tâm Hành chính công tỉnh tại tầng 1 tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh đang thực hiện giải quyết trên 1.509 TTHC cấp tỉnh. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,4%. Việc giải quyết TTHC của các cơ quan cấp tỉnh theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất tại Trung tâm đã giúp tiết kiệm về thời gian, kinh phí, đảm bảo tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Cổng dịch vụ công được nâng cấp từ Trang thông tin hành chính công là nơi thực hiện công bố, công khai thông tin TTHC của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ ngươi dân tra cứu, tìm hiểu TTHC. Bên cạnh đó còn hỗ trợ tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đăng ký chuyển trả hồ sơ qua bưu chính và các dịch vụ tiện ích khác. Thực hiện lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, Cổng dịch vụ công tỉnh  đã thực hiện kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để liên thông giải quyết TTHC.

Với mục đích tạo thuận tiện, mang đến sự hài lòng cho người dân khi đến làm TTHC,  các đơn vị, địa phương đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ thông qua việc mạnh dạn áp dụng giải pháp, sáng kiến mới nhằm tạo đột phá trong CCHC. Trong đó, tập trung rà soát, cắt giảm thời gian và đơn giản hoá TTHC thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư sản xuất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Từ năm 2015 đến nay, đã  có 102 TTHC được đơn giản hóa, hoặc kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ do không còn phù hợp. ​