Sẽ có ‘kho’ lưu trữ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể

 

Nền tảng ichLinks sẽ được chính thức ra mắt với dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể mẫu của các nước thành viên của khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 03/2021.

Đây là dự án do Trung tâm Mạng lưới và thông tin quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) ở vùng châu Á-Thái Bình Dương dưới sự bảo trợ của UNESCO và Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp thực hiện.

IchLinks là nền tảng trực tuyến lưu trữ khối lượng lớn nội dung và thông tin về DSVHPVT, được chia sẻ giữa các nước thành viên của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với các tính năng tìm kiếm, trình duyệt và quản lí thông tin nâng cao.

Các nhà nghiên cứu, người thực hành, nhà hoạch định chính sách và những đối tượng phù hợp khác đều có thể dễ dàng tìm kiếm, định vị thông tin và nội dung cần tìm về DSVHPVT qua nền tảng ichLinks với sự hỗ trợ của các công nghệ kỹ thuật số cao. Bên cạnh đó, họ còn có thể sử dụng thông tin và nội dung đó để quảng bá di sản văn hóa của mình và tạo ra các cơ hội khai thác di sản văn hóa phi vật thể cho phát triển kinh tế-xã hội trong nhiều lĩnh vực như du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Nền tảng trực tuyến này sau khi được kích hoạt cũng sẽ giúp cho việc tổ chức các hoạt động và sự kiện trực tiếp về văn hóa, du lịch và sáng tạo dựa trên nội dung DSVHPVT được cung cấp qua nền tảng này có thể được diễn ra rộng rãi. (Chph.vn)