Công nhận Khu du lịch Mũi Né là Khu du lịch quốc gia

 

Ngày 24/8, Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 2354/QĐ-BVHTTDL về việc công nhận Khu du lịch Mũi Né (tỉnh Bình Thuận) là Khu du lịch quốc gia.

Vị trí, quy mô, ranh giới Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận được quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cụ thể, vị trí, quy mô, ranh giới Khu du lịch quốc gia Mũi Né (tỉnh Bình Thuận) nằm trên dải đất ven biển từ xã Hòa Phú (huyện Tuy Phong) đến hết ranh giới phường Phú Hài (thành phố Phan Thiết), có diện tích khoảng 14.760ha, trong đó, diện tích vùng lõi tập trung phát triển, hình thành các khu chức năng du lịch là khoảng 1.000 ha. Ranh giới Khu du lịch quốc gia Mũi Né được xác định như sau: phía Bắc giới hạn bởi tuyến đường Võ Nguyên Giáp và các tuyến đường tỉnh lộ 715, 716 và 716B; phía Đông giáp sông Lũy và biển Đông; phía Tây dọc theo ranh giới hành chính phường Phú Hài (TP. Phan Thiêt); phía Nam giáp biển Đông.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch quốc gia Mũi Né, để quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch.

Tạp chí du lịch