Triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng tổng thể trong cơ quan nhà nước

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng tổng thể trong cơ quan, tổ chức nhà nước, các biện pháp nâng cao thứ hạng của Việt Nam về an toàn, an ninh mạng trên thế giới; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn thông tin mạng của Việt Nam, tổ chức đánh giá và công bố định kỳ hàng năm; cải thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách thúc đẩy an toàn thông tin mạng; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về an toàn thông tin mạng quốc gia các giai đoạn tiếp theo.

Bộ Công an tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực do Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý; phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông trong hoạt động thẩm định cấp độ và bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật thông tin bí mật nhà nước bằng mật mã kết hợp với việc triển khai, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, đáp ứng tốt yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin tổng thể của các cơ quan Đảng và Nhà nước; tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực do Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (ISP) có trách nhiệm thiết lập, kiện toàn đầu mối đơn vị chuyên trách an toàn thông tin mạng trực thuộc để bảo vệ hệ thống, khách hàng của mình; tham gia hỗ trợ các cơ quan, tổ chức nhà nước giám sát, bảo vệ, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông…

không còn đủ tuổi, sắp đến thời gian “hạ cánh” có thể thực hiện các “chuyến tàu vét” như đi tham quan, học tập ngoài nước, tranh thủ phê duyệt các dự án, bổ nhiệm ồ ạt các chức danh còn trống… và họ sẽ thực hiện phương án “tát cạn, bắt sạch”.

Những người còn trẻ, nằm trong quy hoạch, được quy hoạch thì với họ, việc tìm thầy, tìm thợ, tìm bè cánh, ê kíp, vận động đủ thứ từ hành lang cơ quan đến nhà lãnh đạo, tranh thủ từng người ủng hộ cho đợt bỏ phiếu tín nhiệm… Vì vậy chắc chắn họ không thuộc nhóm người “văn hoá không nhúc nhích”.

Sự lo lắng, không hài lòng về đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ của riêng Thủ tướng, mà của hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Vậy làm sao loại bỏ được hết những người “không nhúc nhích” này trong cơ quan, tổ chức là một điều rất cần thiết, rất cấp bách.

Còn hơn một năm nữa nhiệm kỳ này mới kết thúc, với một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “không nhúc nhích” như hiện nay, liệu trong nhiệm kỳ tới chúng ta có thể lựa chọn được những cán bộ trung thực, tâm huyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung hay không và có loại bỏ được những người cơ hội, vi phạm nguyên tắc, có biểu hiện cục bộ, mất đoàn kết, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, không dám chịu trách nhiệm cá nhân, nói không đi đôi với làm hay không?

Người dân mong mỏi có được những cán bộ có tầm trong công việc, có tâm với đất nước với nhân dân. Họ nghĩ gì, nói gì, làm gì cũng đặt lợi ích của người khác, của cộng đồng, xã hội lên trên lợi ích của mình. Một bộ máy chính quyền mạnh là phải biết lo lắng, biết sợ khi người dân không hài lòng. Cán bộ lãnh đạo biết kính dân, thương dân ắt sẽ được dân tin, dân yêu, dân giúp và dân làm theo.