Sửa đổi, bổ sung các tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính

 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương nghiên cứu đề xuất, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính trên cơ sở đánh giá thực chất công tác cải cách hành chính tại bộ, ngành, địa phương; đề xuất cách tính điểm, xếp hạng theo đặc điểm riêng của từng bộ, ngành, địa phương gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm chính xác, toàn diện, khách quan, công bằng, phù hợp với thực tiễn hoạt động của bộ, ngành, địa phương đó để kết quả đánh giá vừa mang tính biểu dương đối với những cơ quan, đơn vị làm tốt đang nỗ lực phấn đấu vươn lên có hiệu quả, khuyến khích, động viên phát triển phong trào thi đua cải cách hành chính, nhân lên các điển hình tiên tiến, đồng thời cũng mang ý nghĩa lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Về câu hỏi của đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên), Phó Thủ tướng cho rằng đây còn những khuyến nghị rất đúng của đại biểu về sự cần thiết phải có khung pháp lý để bảo vệ ngôn ngữ tiếng Việt, chuẩn hoá các khái niệm, quan niệm về văn hoá, đạo đức, nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Phó Thủ tướng cũng thông tin thêm: Thực ra chúng ta đã có khung pháp lý với các quy định ở hiến pháp, luật, nghị định, thông tư, các quy chế, hương ước mang tính cục bộ ở cộng đồng, cơ quan. Tuy nhiên, những quy định này cần không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, sửa đổi và khi đã ban hành thì tổ chức thực hiện nghiêm túc, xử lý ngay khi có vi phạm.

“Tại kỳ họp thứ tư, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hoà đã kiến nghị ban hành luật về tiếng Việt. Chính phủ rất quan tâm vấn đề này và đã giao cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Nhân văn Việt Nam, Viện Ngôn ngữ nghiên cứu 10 đề tài cấp bộ về các khía cạnh khác nhau để chuẩn bị luận cứ về thời điểm xây dựng luật này. Trong quá trình biên soạn sách giáo khoa mới, Chính phủ cũng có văn bản chỉ đạo Bộ GD&ĐT đặc biệt lưu ý đến sự trong sáng của tiếng Việt ngay từ bậc mẫu giáo trở lên”, Phó Thủ tướng khẳng định và cho biết tiếp tục chỉ đạo Bộ VHTTDL, Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT cùng phối hợp. Gần đây rất nhiều hoạt động được các cơ quan tổ chức nhằm bảo vệ, gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Các cơ quan truyền thông đại chúng cũng đã chú ý đến vấn đề này.

Phó Thủ tướng cũng trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho rằng Chính phủ chưa quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ các di sản cấp quốc gia.

Phó Thủ tướng cho biết năm 2018, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị Trung ương cấp khẩn cấp 13 tỷ đồng để tu sửa một số hạng mục của một số di tích quốc gia đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng do các quy định về đầu tư công, nên sau khi lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Chính phủ đã chỉ đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước mắt dùng ngân sách của địa phương để tu sửa khẩn cấp, sau đó là các đề án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công để đưa vào kế hoạch trung hạn.
Bộ VHTTDL, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT cần tiếp tục theo dõi nhằm giúp không chỉ Bà Rịa-Vũng Tàu mà các địa phương khác có di tích xuống cấp nghiêm trọng, cần xử lý gấp. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần chủ động tạm ứng ngân sách để tu sửa trước mắt các di tích đã xuống cấp nghiêm trọng.

Kết thúc phiên chất với với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngành cần tập trung vào một số vấn đề như rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý để quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; chú trọng ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, trong đó lưu ý đến việc ban hành các văn bản phối hợp giữa các cơ quan để giải quyết những nội dung có tính chất liên bộ, liên ngành.

Ngành cũng cần nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, trong đó đặc biệt quan tâm đến một số lĩnh vực nghệ thuật đặc thù, nghệ thuật truyền thống, hỗ trợ các đơn vị nghệ thuật truyền thống; hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, phát hành phim, ảnh về truyền thống lịch sử, dân tộc…

Tăng cường công tácquản lý, xử lý nghiêm các sai phạm trong việc tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, cuộc thi người đẹp, người mẫu trái quy định và không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa của người Việt Nam. Sửa đổi, bổ sung quy định về các cuộc thi sắc đẹp, quy định về các hoạt động biểu diễn. Có các biện pháp tuyên truyền, lên án, chấn chỉnh các biểu hiện của lối sống “lệch chuẩn”, ứng xử thiếu văn hóa, nhất là thông qua các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và điện ảnh;

Ngành tiếp tục phát huy giá trị tốt đẹp, truyền thống của các tôn giáo, tín ngưỡng, bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; có các giải pháp, biện pháp đồng bộ trong việc phòng, chống mê tín dị đoan, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để thu lợi bất chính; chấn chỉnh các hành vi lợi dụng tâm linh để tiến hành các hoạt động không có trong giáo lý, giáo luật…; Làm tốt công tác quy hoạch bảo tồn, nhất là các khu di tích Quốc gia đặc biệt, có giá trị lịch sử, văn hóa để bổ trí nguồn lực cho duy tu bảo trì, ưu tiên các công  trình đang xuống cấp.

Chủ tịch cũng cho biết thêm, “để biến các chương trình, mục tiêu thành hiện thực, có những giải pháp có thể làm ngay nhưng cũng có những nội dung cần phải có chiến lược dài hạn, có sự phối hợp thống nhất của nhiều bộ, ngành và sự ủng hộ của xã hội và nhân dân. Với mong muốn đó, Quốc hội, nhân dân và cử tri chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà ngành văn hóa, thể thao, du lịch đang thực hiện, đồng thời mong muốn, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ VHTTDL làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao”./.