Cải cách TTHC của ngành Thuế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

 
Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, thời gian qua, ngành thuế đã đẩy mạnh cải cách công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, chế độ kế toán thuế thông qua việc đơn giản hoá hồ sơ, thủ tục, mẫu biểu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện đăng ký, khai thuế, nộp thuế; đồng thời vẫn đảm bảo cơ quan thuế có đầy đủ thông tin quản lý thuế cần thiết về doanh nghiệp, người nộp thuế; liên thông với các cơ quan nhà nước có liên quan (cơ quan đăng ký kinh doanh, ngân hàng, tổ chức tín dụng, Kho bạc, Hải quan…) trong quá trình giải quyết các thủ tục về thuế như: hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thủ tục nộp thuế…

Ngành thuế áp dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế thông qua việc chuẩn hoá thông tin về doanh nghiệp, người nộp thuế trên toàn quốc nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu định danh người nộp thuế đầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời…

Bên cạnh đó, trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế, ngành thuế đã chuyển từ cơ quan thuế hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ thuế cho doanh nghiệp, người nộp thuế sang hướng dẫn doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế trong các khâu: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế…

Thời gian qua, ngành thuế cũng đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, triển khai hoàn thuế điện tử…

Tính đến cuối tháng 8, đã có 787.562 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,3% doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế là 777.916 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98,1%. Tính từ 1/1 đến 19/8/2020, các doanh nghiệp đã thực hiện 2.236.934 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 406.887 tỷ đồng và 21.708.427 USD.

Về hoàn thuế điện tử, theo Tổng cục Thuế, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 7.253 doanh nghiệp (đạt 95,96%). Số hồ sơ tiếp nhận là 16.278 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,44%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 11.882 hồ sơ với tổng số tiền hơn 68.209 tỷ đồng.

Đến nay, đã có 903.107 hóa đơn đã được cấp mã, tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 22.955 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 2.025 tỷ đồng.

Việc công khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đã và đang được thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức như: Đăng tải tại các trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, trang thông tin điện tử các cục thuế… Ngành thuế đã thực hiện niêm yết các thủ tục hành chính thuộc cấp Tổng cục Thuế tại trụ sở Văn phòng Tổng cục Thuế, các thủ tục hành chính được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia, công khai tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên website Tổng cục Thuế để người nộp thuế tra cứu.

Đặc biệt, việc tích hợp các thủ tục hành chính thuế trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Trao đổi tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các vụ, đơn vị trong ngành tài chính mới đây, ông Cao Anh Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian qua, ngành thuế cũng đã nỗ lực nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu để cung cấp các thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trong đó, ngày 14/8, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc tích hợp, đưa thêm 27 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, nâng tổng số thủ tục hành chính thuế đã tích hợp lên 120. Ngày 28/8, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) và Cục Tin học thống kê Bộ Tài chính, triển khai ngay việc tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đến ngày 3/9, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đến nay, Văn phòng Chính phủ đã phê duyệt xong 30 thủ tục hành chính thuế tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, nâng tổng số thủ tục hành chính thuế được tích hợp lên 150, đạt 161% kế hoạch được giao. Để có được kết quả này, ngành thuế đã nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống quản lý thuế với hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia. (Theo DĐDN)