Thêm 27 thủ tục hành chính thuế trên Cổng dịch vụ công quốc gia

 

Tổng cục Thuế vừa hoàn thành tích hợp thêm 27 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến cung cấp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia là 120 thủ tục, vượt kế hoạch được giao trong năm 2020.

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và người dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020, phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020. Cũng tại quyết định này, Thủ tướng yêu cầu với các dịch vụ được phê duyệt, các đơn vị liên quan thực hiện việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020 bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định. Trường hợp không thực hiện hoặc chậm trễ, không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo kế hoạch, năm 2020 Tổng cục Thuế phải tích hợp 93 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên đến tháng 5/2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kế hoạch trước 6 tháng. Từ đó đến nay, đã có hơn 14 triệu lượt truy cập của người nộp thuế qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, gửi đề nghị đến cơ quan thuế giải quyết 93 thủ tục này.

Hướng đến lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế hoàn thành tích hợp thêm 27 thủ tục hành chính nữa, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến cung cấp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia là 120 thủ tục. Với kết quả trên, ngành Thuế tiếp tục vượt mục tiêu mà Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao, đạt gần 130% so với kế hoạch của năm 2020.

Đặc biệt, dịch vụ công thứ 1.000 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được công bố ngày 19/8/2020 là dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô xe máy. Để triển khai dịch vụ này trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Cục Đăng kiểm (Bộ Giao thông vận tải), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) để chia sẻ tích hợp dữ liệu. Có thể nói, ngành Thuế đã nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống quản lý thuế với hệ thống cổng thông tin dịch vụ quốc gia.

Người dân có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có thể vào kê khai tờ khai lệ phí trước bạ. Sau khi khai xong, người dân nhận được tin nhắn thông báo mã hồ sơ, số tiền để thực hiện nộp điện tử ngay trên cổng. Để triển khai việc này, trước đây phải mất nửa ngày, thì nay chỉ  mất 10 – 15 phút.

Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian tới ngành Thuế sẽ phấn đấu để nâng cấp, tích hợp tất cả các thủ tục hành chính thuế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước./. (TBTCVN)