Tạo thuận lợi về tthc cho người sử dụng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh việc triển khai Chính phủ điện tử đã thực hiện từ năm 2000 và có nhiều thành tựu trong quá trình triển khai. Tuy nhiên cuộc cách mạng 4.0 đòi hỏi có những triển khai mạnh mẽ, đi vào thực chất, cần hệ thống thể chế rõ ràng, phải có Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0, tiến tới phải có Luật Chính phủ điện tử. Nhưng trước mắt Chính phủ giao các cơ quan chuẩn bị, tham mưu để Chính phủ ban hành các Nghị định liên quan kết nối chia sẻ, an toàn bảo mật thông tin cá nhân, định danh trên môi trường điện tử, TTHC trên môi trường điện tử…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng nhấn mạnh triển khai Cổng DVCQG trước hết đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của người dân, doanh nghiệp… bởi hiện nay khi người dân thực hiện TTHC tại các cơ quan phải làm thủ tục nhiều lần, nộp hồ sơ nhiều nơi, thủ tục hồ sơ lại kèm nhiều hồ sơ phụ… Chi phí thời gian, chi phí công sức, chưa nói vấn đề tham nhũng vặt đã tạo khó khăn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Bên cạnh đó, triển khai Cổng DVCQG trong điều kiện chưa đồng bộ thể chế, chưa đồng bộ cơ sở dữ liệu dân cư…

Việc triển khai Cổng DVCQG là quyết tâm đặc biệt, sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ, trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết trước khi diễn ra cuộc họp báo hôm nay, Thủ tướng Chính phủ gửi lời đánh giá cao các cơ quan trong triển khai nhiệm vụ, đặc biệt đánh giá cao và biểu dương Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, cơ quan tiên phong trong xây dựng dữ liệu với dung lượng khoảng 85 triệu số thẻ bảo hiểm xã hội, có trung tâm kiểm soát rà soát để phát hiện gian lận, thanh toán không đúng khi thanh toán bảo hiểm xã hội.

Trong cuộc cách mạng 4.0, phải tập trung cho ứng dụng CNTT, đây là vấn đề xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh tại Việt Nam, thể hiện Chính phủ kiến tạo, hướng tới người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, thể hiện trách nhiệm cơ quan Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Đề cập vấn đề vì sao đưa 8 nhóm dịch vụ công vào triển khai khi khai trương Cổng DVCQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cho biết đây là việc đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp với tinh thần làm nhanh nhưng thận trọng, đồng thời ứng dụng, học hỏi những thành quả phát triển nhất của các nước đi trước như Pháp để triển khai tại Việt Nam. Theo đó những dịch vụ nào người dân, doanh nghiệp cần nhất, mang lại thuận lợi nhiều nhất sẽ triển khai trước.

Sau khi Cổng DVCQG khai trương, các bộ, ngành, địa phương sẽ có kế hoạch trải nghiệm với người dân ở các khu vực khác nhau để biết được những dịch vụ công trực tuyến này đi vào thực tế với người dân như thế nào.

Cổng DVCQG khi khai trương là kết quả bước đầu, quá trình này sẽ thực hiện không giới giạn, làm giàu dữ liệu trong quá trình sử dụng. Người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trên Cổng DVCQG không phụ thuộc thời gian và địa giới hành chính.

“Tất cả những nhiệm vụ này chúng tôi thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là làm quyết liệt, đồng bộ, chung tay phục vụ người dân, doanh nghiệp”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

Văn phòng Chính phủ