Bộ Y tế triển khai 4 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia

 

Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 15/10/2019, sẽ có thêm 4 thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế sẽ được Tổng cục Hải quan triển khai thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018, thời gian qua, với sự hỗ trợ của Tổng cục Hải quan, Bộ Y tế đã xây dựng và hoàn thiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để kết nối liên thông với Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực trang thiết bị y tế. Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan triển khai thí điểm 4 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia. Cụ thể, 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế do Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế quản lý gồm: Cấp mới sổ lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; Gia hạn sổ lưu hành trang thiết bị y tế; Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có sổ lưu hành; Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo cho các đơn vị hải quan cửa khẩu về việc chấp nhận các Thông báo/Giấy phép nhập khẩu kết quả của các thủ tục hành chính nêu trên là bản điện tử có chữ ký số hợp pháp được chuyển về Tổng cục Hải quan trên hệ thống từ ngày 15/10/2019; trong thời gian thí điểm, các Thông báo/Giấy phép nhập khẩu là bản giấy vẫn có giá trị đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép. Việc triển khai thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia đối với 4 thủ tục hành chính nêu trên được thực hiện từ ngày 15/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019 đối với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện và có nhu cầu thực hiện. Từ ngày 01/01/2020, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia. Theo danh mục 61 thủ tục hành chính cần triển khai trong năm 2019 trên Cơ chế một cửa quốc gia, Bộ Y tế có 24 thủ tục hành chính. Cho đến nay, Bộ Y tế đã thử nghiệm 10 thủ tục hành chính (6 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường y tế đã triển khai trước đó và 4 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế). Như vậy, từ nay đến hết 2019, Bộ Y tế còn phải triển khai 14 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo kế hoạch. (Taichinh.VN)