Kết nối Cơ chế một cửa ASEAN

 

Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến cuối tháng 9/2019, Việt Nam đã kết nối Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) giải quyết thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu với 6 quốc gia trong khu vực.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2018, Việt Nam là một trong 5 quốc gia đầu tiên chính thức trao đổi thông tin xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D thông qua ASW với 4 quốc gia trong khu vực là Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam kết nối ASW bổ sung thêm với Brunei (từ 1/4/2019) và Campuchia (từ 15/7/2019). Tính đến cuối tháng 9/2019, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước là 91.470; tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 161.586. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN với Indonesia và Thái Lan và chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesia; hiện đang phối hợp chuẩn bị thông điệp thử nghiệm và kiểm tra kết nối. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đang phối hợp với các bộ, ngành tiến hành đàm phán để hoàn thiện các nghị định thư, thống nhất yêu cầu kỹ thuật và xây dựng hệ thống để trao đổi thông tin tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á – Âu; đàm phán để trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc./. (Theo TBTC.VN)