Thành phố Hà Nội triển khai thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

 

Trên website của Sở Y tế Hà Nội công bố thông tin về việc triển khai một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm trực tuyến cấp độ 3 theo như Thông báo số 1757/TB-SYT. Sau khi triển khai thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 về cấp chứng chỉ hành nghề dược và chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh từ năm 2018 thì từ ngày 1-5-2019, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm trực tuyến mức độ 3.

Theo đó, cơ quan quản lý này sẽ chính thức cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước và tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ đề nghị mua thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất trực tuyến mức độ 3 cho các cơ sở thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội không tiếp nhận hồ sơ đề nghị bằng bản giấy của các cơ sở đối với các thủ tục nêu trên).

Hiện nay, những sản phẩm được gọi là dược mỹ phẩm xuất hiện ngày càng nhiều và đang trở thành 1 xu hướng có chiều hướng gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam. Đó chính là các mỹ phẩm được bán trong các nhà thuốc hay thuốc có hình thức như mỹ phẩm. Vai trò của dược mỹ phẩm đó là làm sạch, làm đẹp, tăng cường sự hấp dẫn, thay đổi diện mạo và tác dụng có lợi cho 1 bộ phận cơ thể khi sử dụng. Tác dụng có lợi này là do dược mỹ phẩm có sử dụng thêm các chất có tác dụng sinh học trong thành phần. Và các chất này luôn được kiểm soát trong quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm với quan điểm ngày càng toàn diện hơn. Chính vì vậy, để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và công dân thực hiện các thủ tục hành chính, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục triển khai mở rộng việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3 trong lĩnh vực này.

Các thủ tục đăng ký trực tuyến mức độ 3 cho các thủ tục trên đây được hướng dẫn và thực hiện trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của thành phố Hà Nội tại website: https://egov.hanoi.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn theo địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính một cửa Sở Y tế (địa chỉ số 4, phố Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội – Điện thoại: 0243.7343622) hoặc đường dây nóng của Cổng giao tiếp điện tử Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của thành phố: 0243.5123123./.

NTN