Năm 2017 Việt Nam xuất siêu 156,1 triệu USD sang Lào

 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan,  trong năm 2017 tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Lào đạt kim ngạch 892,9 triệu USD, tăng 8,5% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ một năm trước.

Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa năm 2017 với Lào có mức thặng dư 156,1 triệu USD nghiêng về phía Việt Nam.

Về xuất khẩu, trong năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang thị trường Lào đạt trị giá 524,5 triệu USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường Lào hiện nay chiếm tỷ trong rất nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước là 524,5 triệu USD so với 214,tỷ USD xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Lào trong năm 2017 chủ yếu gồm: xăng dầu các loại đạt 158,7 nghìn tấn, trị giá 88,6 triệu USD, tăng gấp 1,4 lần về trị giá so với với cùng kỳ năm trước; Mặt hàng lớn đứng thứ 2 là mặt hàng sắt thép các loại đạt 108,9 nghìn tấn, trị giá 74,4 triệu USD, giảm 2,1% nhẹ về trị giá; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt trị giá 52,7 triệu USD, tăng 3,3%.

Về nhập khẩu, theo số liệu của Tổng cục Hải quan các hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào trong năm 2017 vào thị trường nước ta đạt trị giá 368,4 triệu USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Lào chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước, chỉ đạt 368,4 triệu USD so với 211,1tỷ USD của cả nước.

Hàng hóa có xuất xứ từ Lào được nhập về Việt Nam trong năm 2017 chủ yếu gồm: phân bón các loại với 217,6 nghìn tấn có trị giá 46,7 triệu USD, tăng 19,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; quặng và khoáng sản khác đạt 492 nghìn tấn với trị giá 27,8 triệu USD, giảm 15,7% về trị giá; gỗ đạt 42 triệu USD, giảm 46,8% so với cùng kỳ. (HQ)