Tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội 2018

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 5635/BVHTTDL-VHCS gửi các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Mậu Tuất.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, vui xuân đón Tết Mậu Tuất 2018 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ:

Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt và tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41-CT-TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/2/2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018; Chỉ thị 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Thông tư số 15/TT- BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về tổ chức lễ hội.

Đồng thời, xây dựng Kế hoạch phối hợp với các Sở, các đơn vị liên quan cùng các tổ chức thành viên với chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền các quy định của Đảng, Nhà nước về lễ hội, giá trị lịch sử- văn hóa di tích và lễ hội; hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân; Tổ chức các hoạt động văn hóa, các ngày kỷ niệm… thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Mậu Tuất phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, đảm bảo an toàn không sử dụng ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ, các cơ quan đơn vị thuộc ngành cần tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội đảm bảo việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong lễ hội, không để xảy ra các hiện tượng phản cảm như: tranh cướp lộc, mê tín dị đoan, cờ bạc…. Quản lý chặt chẽ hoạt động cấp phép tổ chức lễ hội trên địa bàn, không cấp phép tổ chức lễ hội có nội dung kích động bạo lực, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân ái của dân tộc, không cấp phép tổ chức lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu không phải là lễ hội truyền thống.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương xây dựng phương án đảm bảo trật tự, an ninh, công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng đến phương án đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân khi tham gia hoạt động lễ hội; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại di tích. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp đang thực thi nhiệm vụ). Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vào thời điểm lễ hội, dịp Tết Mậu Tuất; phát hiện, xử lý kịp thời và có biện pháp chấn chỉnh những trường hợp vi phạm. (CT)