Nhiều ưu đãi về thuế cho hoạt động từ thiện

 

Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành đã dành nhiều ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội. Tuy nhiên, các hoạt động này cần được thực hiện đúng chính sách, đúng đối tượng để đảm bảo công bằng xã hội.

Hiện nay, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế gồm: Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học…)

Ngoài ra, Điều 4 Luật thuế TNDN cũng quy định: Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam được miễn thuế TNDN. Trong khi đó, các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN gồm: Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, pháp luật thuế TNDN cũng có nhiều quy định ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội như: Miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật, người sau cai nghiện, người nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội. Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế TNDN bằng số chi thêm cho lao động nữ.

Đáng chú ý, Luật thuế TNDN cũng quy định doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường được ưu đãi ở mức cao như: Áp dụng thuế suất 10% đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp tối đa 9 năm tiếp theo tùy địa bàn đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa; Miễn thuế đối với phần thu nhập không chia của cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó.

Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng, từ nhiều năm nay Quốc hội đã yêu cầu hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế và chính sách miễn, giảm, giãn thuế, đảm bảo tính trung lập của thuế, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, điều tiết thu nhập hợp lý.

Theo nhiều chuyên gia tư vấn thuế, khoản tiền được giảm trừ chỉ được áp dụng đối với việc ủng hộ các tổ chức, các cơ sở quỹ là nơi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học và không nhằm mục đích lợi nhuận. Đây là quy định nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động thu – chi cho từ thiện, nhân đạo, đồng thời tránh lạm dụng các hình thức vận động quyên góp ủng hộ và sử dụng tiền từ thiện, nhân đạo không đúng mục đích. (Theo HQ)