Gỡ vướng cho doanh nghiệp khi làm thủ tục tại cửa khẩu nhập

 

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập, nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp (DN).

Theo đó, về việc kiểm tra cơ sở sản xuất đối với hàng hóa quy định tại Điều 1 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg nhưng nhập khẩu (NK) làm nguyên liệu trực tiếp đưa vào sản xuất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau: Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai căn cứ nội dung khai báo và bộ hồ sơ hải quan do DN nộp để giải quyết thủ tục hải quan theo quy định.

DN tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai và thực hiện đúng quy định tại Quyết định 15/2017/QĐ-TTg.

Liên quan đến địa điểm làm thủ tục hải quan đối với phế liệu của DN chế xuất bán vào nội địa (thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg), Tổng cục Hải quan cho biết, DN làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan nơi có DN chế xuất.

Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa NK phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập ban hành kèm theo Quyết định 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trừ hàng hóa quy định tại các điểm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 Danh mục) gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh.

Cụ thể, các mặt hàng này được làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan quản lý địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh.

Về việc cho phép hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg được chuyển cửa khẩu về tất cả các ICD, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với các trường hợp hàng hóa có vận đơn ghi cảng đích là ICD thì không giải quyết thủ tục chuyển cửa khẩu về các cảng ICD và thủ tục hải quan phải thực hiện tại chi cục hải quan cửa khẩu nhập.

Trường hợp hàng hóa đã vận chuyển về đến ICD trước ngày Quyết định 15/2017/QĐ-TTg có hiệu lực (trước 01/7/2017) thì cho phép DN được làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan quản lý ICD.

Riêng đối với ICD Mỹ Đình thì thực hiện theo Quyết định 38/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuyển cửa khẩu với hàng NK về làm thủ tục tại cảng cạn ICD Mỹ Đình. Đối với ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long thì thực hiện theo công văn số 415/VPCP-KTTH ngày 19/1/2011 của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan ghi nhận các vướng mắc liên quan đến mã loại hình và sẽ sửa đổi, bổ sung tổng thể bảng tiêu chí mã loại hình NK sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC có hiệu lực để đảm bảo tính thống nhất.

Tổng cục Hải quan cũng dự kiến sau khi kết thúc 6 tháng thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg sẽ tổ chức đánh giá tổng kết. Đồng thời xem xét nghiên cứu báo cáo Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan và yêu cầu quản lý hàng hóa NK từng thời kỳ. (Theo Tbtc)