Phổ biến Danh mục hàng hóa XK, NK 2017 cho Hiệp hội DN

 

Ngày 21/8/2017, Tổng cục Hải quan đã tổ chức buổi tập huấn cho các bộ, ngành và hơn 100 Hiệp hội DN và các DN lớn về Danh mục hàng hóa XK, NK 2017.

Theo Cục trưởng Cục Thuế XNK Lưu Mạnh Tưởng, Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam theo phiên bản AHTN 2017 đã được Bộ Tài chính ban hành tại thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017, áp dụng từ ngày 1-1-2018.

Trong quá trình xây dựng Danh mục này Ban chỉ đạo và Tổ triển khai xây dựng Danh mục đã phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội, các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính nghiên cứu, rà soát để chuyển đổi ngôn ngữ của 2.321 dòng hàng mới sang tiếng Việt, đảm bảo phù hợp với thuật ngữ chuyên ngành, một số dòng hàng được bổ sung thêm chú thích cuối chương như Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam, ý kiến của bộ, ngành, Chú giải SEN bổ sung để thuận tiện tham khảo khi phân loại hàng hóa, áp dụng Danh mục. Những thay đổi so với Danh mục 103/2015/TT-BTC tập trung vào một số nhóm ngành gồm ô tô, thủy sản, gỗ, hóa chất, sản phẩm ốp/lát bằng gốm sứ, máy móc thiết bị.

Cục trưởng Cục Thuế XNK cũng cho biết,  Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017 được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các cam kết quốc tế gồm: Tuân thủ Danh mục HS 2017 theo Công ước HS; Theo đó, tuân thủ 6 quy tắc phân loại hàng hóa của HS, các chú giải pháp lý, chú giải chương, nội dung nhóm, phân nhóm ở cấp độ 6 số của Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam. Và tuân thủ Danh mục AHTN 2017 đã được các Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan của các nước ASEAN phê duyệt tại Phiên họp tháng 5/2016. Toàn bộ phân nhóm ở cấp độ 8 số của Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam thống nhất về phạm vi mô tả với AHTN 2017.

Cục trưởng Cục Thuế XNK nhấn mạnh, với những thay đổi quan trọng của Danh mục hàng hóa XNK về mã số các nhóm hàng sẽ tác động rất lớn tới công tác phân loại hàng hóa của cả Hải quan và DN từ ngày 1/1/2018. Vì vậy, buổi tập huấn này để Tổng cục Hải quan giới thiệu về những điểm mới, những thay đổi quan trọng của Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam, đồng thời lắng nghe nhưng ý kiến của cộng đồng DN về những đổi mới này.

Buổi tập huấn tập trung vào những nội dung chính: So sánh những thay đổi của Công ước HS, Nghị định thư AHTN, thủ tục sửa đổi Danh mục HS, Danh mục AHTN, đồng thời giới thiệu sơ lược về những nội dung sửa đổi chính của Danh mục HS, Danh mục AHTN, Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam. Cùng với đó, các chuyên viên của Cục Thuế XNK  giới thiệu rất chi tiết những  sửa đổi của các ngành hàng tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam như: ngành hàng nông lâm thủy sản, chế biến thực phẩm; ngành hàng sắt thép, máy móc; ngành hàng khoáng sản, hóa chất, thuộc trừ sâu, nhựa, quần áo; ngành hàng xe cộ, phương tiện vận tải…

Cũng tại buổi tập huấn, các Hiệp Hội, DN sẽ được trao đổi, thảo luận và đưa ra những thắc mắc về những điểm mới tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam cũng như những khó khăn, vướng mắc trong phân loại hàng hóa XNK…

Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017 gồm 21 Phần, 97 Chương, 1.039 nhóm ở cấp độ 4 số, 1.859 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 10.813 dòng hàng ở cấp độ 8 số, tuân thủ hoàn toàn theo Danh mục HS 2017 của Tổ chức Hải quan Thế giới và Danh mục AHTN 2017 của ASEAN. Danh mục mới tăng 1255 dòng hàng so với Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 (Danh mục hiện hành).

Trong số 10.813 dòng hàng ở cấp độ 8 số của Danh mục, có 2.321 dòng hàng có mô tả mới so với Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 103/2015/TT-BTC do tách mã, chuyển mã hoặc mở dòng nhằm chi tiết hóa mô tả của các nhóm hàng hoặc để cập nhật các thay đổi về công nghệ, đặc tính thương mại, tiêu chuẩn môi trường phù hợp với tình hình thực tế… Theo HQ