Canada sẽ cấp visa nhanh cho lao động chất lượng cao

 

Chính phủ Canada xác nhận rằng họ sẽ chính thức thực hiện chương trình cấp visa nhanh cho các tài năng bắt đầu từ ngày 12/6 năm nay.

Chương trình cấp visa nhanh nằm trong Chiến dịch Kỹ năng toàn cầu được công bố lần đầu tiên vào tháng 11/2016. Theo đó, thay vì mất hàng tháng để xét thủ tục visa thì những tài năng “có kỹ năng cao” sẽ được hoàn tất thủ tục visa chỉ trong 10 ngày đến 2 tuần.

Chiến dịch Kỹ năng toàn cầu cũng kêu gọi việc miễn giấy phép làm việc ngắn hạn cho những người làm việc trong thời gian chưa đến 30 ngày trong 1 năm.

Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế, Khoa học và Đổi mới – ông Navdeep Bains và Bộ trưởng Bộ Lao động, Phát triển và nhân lực – Patty Hajdu, nhấn mạnh cam kết của họ với vấn đề cấp visa nhanh, mặc dù cả hai đều thừa nhận những khó khăn trong việc thay đổi từ quá trình làm thủ tục kéo dài hàng tháng xuống chỉ còn 2 tuần.

Hai Bộ trưởng này khẳng định, tất cả các vấn đề của chiến dịch đã đề xuất – trong đó có vấn đề cấp visa nhanh (và visa tạm trú nếu có), cung cấp dịch vụ cho các công ty muốn làm việc ở Canada, và miễn giấy phép làm việc ngắn hạn – sẽ được thực hiện.

Những người khởi nghiệp quan tâm tới chính sách cấp visa nhanh trong Chiến dịch Kỹ năng toàn cầu phải nộp đơn tới văn phòng của Invest in Canada.

Nhiều người kỳ vọng chính sách visa nhanh sẽ giúp tăng tính cạnh tranh của Canada với các nền kinh tế như Ireland – đất nước đã tăng số giấy phép ICT, và có thời gian xử lý visa chỉ kéo dài từ 6 – 8 tuần. (Tbtc)