Xuất khẩu hàng hóa tháng 5 giảm 1,9%

 

Theo báo cáo kinh tế –  xã hội tháng 5 năm 2017 do Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) công bố ngày 29/5/2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5 ước tính đạt 17,2 tỷ USD, giảm 1,9% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 4,8 tỷ USD, tăng 3,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 12,4 tỷ USD, giảm 3,7%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5 tăng 19,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 22%.

Kim ngạch một số mặt hàng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện tăng 31,9%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 47,2%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 43,1%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 79,3 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 22,1 tỷ USD, tăng 13,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 57,2 tỷ USD, tăng 19%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện; hàng dệt may; điện tử, máy tính…

Một số mặt hàng kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước là hạt tiêu, sắn và sản phẩm của sắn…

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 5 tháng đầu năm, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 16 tỷ USD; tiếp đến là EU đạt 14,6 tỷ USD, tăng 9,5%; Trung Quốc đạt 10,5 tỷ USD, tăng 40,3%…

Cũng theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 5 ước tính đạt 18,0 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước, So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng 5 tăng 23,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 13,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 31,5%. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 82,0 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. (Theo TBTC)