Thực thi Hiệp định tạo thuận lợi cho hàng hóa XNK

 

Chính thức có hiệu lực từ ngày 22/2/2017, Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TFA) của WTO là cơ hội giúp DN đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa

Đánh giá về mức độ tuân thủ TFA tại Việt Nam, ông Âu Anh Tuấn Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý (Tổng cục Hải quan) cho biết, phần lớn yêu cầu trong TFA đã được quy định trong pháp luật Việt Nam do nước ta đã thực hiện Công ước Kyoto về thủ tục hải quan với nội dung tương tự TFA.

Hiện cơ quan hải quan đã thực hiện nhiều biện pháp tạo thuận lợi thương mại liên quan đến thủ tục hải quan như hoàn thiện, phổ biến, tuyên truyền hệ thống văn bản pháp luật; áp dụng các thủ tục thông quan đơn giản trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin như: Triển khai hệ thống VNACC/VCIS trên toàn quốc, triển khai vận hành thí điểm hệ thống giám sát tại cảng biển kết nối hải quan với kho bạc, ngân hàng…

Tổng cục Hải quan cũng đã bãi bỏ 19 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 46 thủ tục, giảm nhiều chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan và đã cho phép DN nộp toàn hộ hồ sơ điện tử. Bên cạnh đó đã minh bạch và giảm thời gian kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa.

Về cơ chế một cửa quốc gia, hiện cũng đã có 11 bộ, ngành tham gia với nhiều thủ tục đã được triển khai trên hệ thống một cửa. Tổng cục Hải quan cũng đã triển khai chương trình DN ưu tiên và thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại 34/34 Cục Hải quan tỉnh, thành phố…

Theo ông Âu Anh Tuấn, để thực thi TFA với cam kết mạnh mẽ của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với các chỉ tiêu như khởi nghiệp, hải quan, thuế… tối thiểu bằng các nước ASEAN 4, trong thời gian tới, trách nhiệm của các bộ, ngành là phải giảm tỉ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan từ 30-35% như hiện nay xuống còn 15%; chuyển thời điểm trước thông quan sang sau thông quan (trừ kiểm dịch); điện tử hóa các thủ tục kiểm tra thông quan cơ chế một cửa quốc gia.

Về phía cơ quan quản lí hải quan, cùng với việc sửa các văn bản hướng dẫn Luật Hải quan, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông quan điện tử thông qua việc nâng cấp các tính năng của hệ thống VNACC/VCIS để có thể nộp các chứng từ thông qua hệ thống và giảm tỉ lệ luồng vàng và luồng đỏ xuống không quá 30% (hiện nay là 47%) và khắc phục các lỗi liên quan đến hệ thống.

Đối với việc giám sát hải quan tại cảng sẽ thực hiện trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) với các DN kinh doanh cảng biển, cảng hàng không về thông tin hàng đủ điều kiện đưa ra khỏi khu vực cảng, xếp lên tàu, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra. (Chinhphu.VN)