Mỹ tăng nhập khẩu tôm trong tháng 1/2017

 
Theo Cục Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), NK tôm từ Ấn Độ vào Mỹ giảm nhẹ trong tháng 1/2017 so với tháng trước đó, đạt 13.566 tấn tuy nhiên vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Đây là mức giảm hàng tháng lần thứ 3 đối với tôm NK từ Ấn Độ vào Mỹ sau khi đạt mức cao 16.909 tấn trong tháng 11 nhờ nhu cầu phục vụ Giáng sinh tăng.

Tuy nhiên, khối lượng NK vẫn cao hơn 30% so với tháng 1/2016. NK trong tháng 12 và 11 tăng lần lượt 20% và 35%.

Trong tháng 1/2017, các nước cung cấp tôm chính cho Mỹ như Indonesia và Ecuador cũng tăng lần lượt 17% và 7% so với tháng trước đó đạt 10.775 tấn và 5.348 tấn. XK tôm của Indonesia sang Mỹ cũng tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái mặc dù XK từ Ecuador sang Mỹ giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 1/2017, NK từ Thái Lan và Việt Nam vào Mỹ giảm lần lượt 27% và 20% so với tháng trước đó đạt 6.467 tấn và 3.908 tấn. Mức giảm này có thể do nhu cầu cao hơn từ Trung Quốc phục vụ Tết nguyên đán.

So với cùng kỳ năm ngoái, NK từ Việt Nam và Thái Lan giảm lần lượt 17% và 3%.

Tổng NK tôm của Mỹ trong tháng 1 đạt 51.102 tấn, giảm 5% so với tháng trước đó tuy nhiên tăng 2,4% so với tháng 1/2016.