• Metalex Vietnam 2017

    Metalex Vietnam 2017

    Triển lãm quốc tế về máy công cụ và giải pháp gia công kim loại. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày...